2024-01-29

Stölder av bildelar fortsätter minska

Vid stölder av navigationssystem och airbags syns en minskning medan antalet stölder av huvudstrålkastare visar på en viss ökning.

Under 2023 har det registrerats 1597 stölder av strålkastare, navigationssystem och airbags. Detta är en minskning med 7 procent jämfört med år 2022. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Larmtjänst började följa stöldutvecklingen av strålkastare, navigationssystem och airbags under 2011 då man såg en ökning av dessa stölder. Sedan 2018 har antalet stölder minskat succesivt. Under 2023 registrerades 1597 stöldtillfällen av strålkastare, navigationssystem och airbags vilket kan jämföras med 1721 stölder under år 2022.

Vid ett stöldtillfälle kan flera olika komponenter stjälas. Under 2023 har totalt 1909 komponenter stulits. Vid stölder av navigationssystem och airbags syns en minskning medan antalet stölder av huvudstrålkastare visar på en viss ökning.

Statistiken visar på skillnader när det gäller vilken komponent som stjäls från respektive fabrikat. Exempelvis stjäl man främst navigationssystem och airbags från BMW-bilar men strålkastare från Volvo-bilar.

BMW är fortfarande det fabrikat som är mest utsatt för stölderna.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng