2024-01-01

Stärkta krav i myndigheternas regleringsbrev kring cybersäkerhet

Systematiskt informationssäkerhetsarbete är att arbeta förebyggande och att kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov och risker.

Regeringen har beslutat om stärkt styrning kring hur myndigheter återrapporterar sitt arbete med informations- och cybersäkerhet. Som ett led i att stärka den offentliga sektorns motståndskraft, kommer 2024 års regleringsbrev inkludera krav på ett stort antal myndigheter att detaljerat redogöra för sitt arbete med informations- och cybersäkerhet.

Drygt 100 statliga myndigheter, inklusive merparten av de sektors- och beredskapsansvariga myndigheterna, och samtliga högskolor och universitet, har fått ett återrapporteringskrav eller uppdrag i sina regleringsbrev där myndigheten ska redogöra för hur de arbetar med sin informationssäkerhet.

Det rådande omvärldsläget ställer höga krav på att myndigheter noggrant och effektivt utvecklar sitt systematiska informations- och cybersäkerhetsarbete, med särskild vikt på att erfarenheter av utvärderingar och analyser tas om hand och implementeras.

– Cybersäkerhet är en grundpelare i det moderna totalförsvaret och det är avgörande att våra myndigheter är fullt engagerade i detta arbete. Detta är särskilt viktigt för de utpekade beredskapsmyndigheterna, säger ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng