2023-10-13

Stärkt beredskap för Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

Beredskapen handlar om hur Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska kunna stärka förmågan att genomföra sina uppgifter vid kriser och andra samhällsstörningar i fredstid, samt vid höjd beredskap och ytterst i krig.

Regeringen har fattat beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder som stärker polisens beredskap. Utredningen ska bland annat se över hur Försvarsmaktens stöd till polisen kan stärkas och föreslå en moderniserad form av den tidigare beredskapspolisen.

– Det allvarliga säkerhetsläget ställer nya krav på polisen, som nu står inför en av sina svåraste uppgifter någonsin. Bara i september månad i år dog tolv personer till följd av gängens våld. Vi måste se till att polisen får det stöd och den hjälp som situationen kräver. Dagens beslut är en viktig del i regeringens arbete med att stärka polisens förmåga, inte minst i arbetet med att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Kriget i Ukraina har visat att Sveriges beredskap och civila försvar behöver stärkas inom flera områden. Regeringen tillsätter nu en utredning med syftet att undersöka hur en polisiär förstärkningsresurs kan utformas, liknande den särskilda beredskapspolisen som avskaffades 2012. Dagens beslut syftar till att öka samhällets motståndskraft både inför kriser som kan ske i fredstid och inför höjd beredskap, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Beredskapen handlar om hur Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska kunna stärka förmågan att genomföra sina uppgifter vid kriser och andra samhällsstörningar i fredstid, samt vid höjd beredskap och ytterst i krig.

Utredaren ska bland annat:

• analysera om en polisiär förstärkningsresurs bör inrättas och, oavsett bedömning i sak, föreslå hur en sådan funktion ska utformas och användas,

• bedöma om möjligheterna för polisen att kunna begära och få stöd från Försvarsmakten ska utökas och i så fall hur,

• ta ställning till vilka uppgifter och vilken folkrättslig ställning som polisen ska ha i krig,

• bedöma om gränsövervakningen i krig bör organiseras på ett annat sätt än enligt nuvarande system,

• föreslå hur polisens behov av helikoptertransporter ska kunna säkerställas,

• ta ställning till om polisens förmåga att fullgöra skydds- och bevakningsuppdragen kan stärkas, och

• lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2025.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng