2023-09-18

SR måste satsa mer på säkerhet

Nyligen kom nyheten om att SR måste spara mellan 200 och 250 miljoner kronor årligen och att personal kommer sägas upp.  Samtidigt vill SR att politikerna skjuter till nästan  400 miljoner kronor för resten av tillståndsperioden, bland annat för att SR måste investera mer i säkerhetsskydd och beredskap. 

– Vi har till viss del behövt ta från pengar till beredskapsarbetet som annars hade kunnat användas till den publicistiska verksamheten, säger SR:s vd Cilla Benkö, som har äskar extra pengar till beredskapsuppdraget.

Hon skriver också att nya lagkrav och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge gör att SR måste investera mer i säkerhetsskydd och beredskap – eftersom SR har en avgörande roll i Sveriges civila beredskap. ”Kostnaderna för våra fordon, datorer och annan utrustning ökar snabbt  liksom också för distributionen. Samtidigt ligger anslagsuppräkningen på två procent årligen fast för hela tillståndsperioden”, skriver hon.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng