2023-03-21

Solna ska få brottspreventiv modell för smart belysning

Belysning har en påvisad positiv effekt på trygghet och reducerar kriminalitet.

Med hjälp av medel från det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige ska Stiftelsen Tryggare Sverige, Light Bureau och Solna stad ta fram en brottspreventiv modell för smart belysning. 

– Vi är jätteglada över att kunna berätta att vi är ett av de projekt som tilldelats medel från IoT Sverige. Vårt projekt syftar till att öka kunskapen om hur en kommun kan arbeta med smart belysning för att öka säkerheten och tryggheten i den offentliga miljön på ett klimatsmart och jämlikt sätt, säger kriminologen Marika Haug på Stiftelsen Tryggare Sverige.

Målet med projektet för Solna är att utveckla en modell som visar hur smart belysning kan planeras, förvaltas och underhållas hos en kommun. Resultatet kommer vara fritt tillgängligt för att möjliggöra en större spridning och ökad kunskap om fördelarna med smarta belysningsenheter.

Belysning har en påvisad positiv effekt på trygghet och reducerar kriminalitet. Samtidigt har de ökade elpriserna medfört att många kommuner planerar att släcka ned utomhus- och gatubelysning för att minska kostnaderna.

– En utmaning när det kommer till de tekniska systemen är att de kan uppfattas som komplexa och svåra att förstå för användaren. Projektet ska därför bidra till att minska tröskeln för att börja använda smarta belysningsenheter inom en kommun, säger ljusdesigner Sandra Edberg, Light Bureau. 

– Vad gäller smarta enheter så handlar ofta en kommunal utmaning om att få initieringen att ske på ett hållbart sätt. Vi vill bidra med ökad kunskap om vilka tekniska system som finns och vilken organisatorisk förmåga som krävs, säger belysningsingenjör Marika Andersson på Solna stad. 

Resultatet kommer slutredovisas under våren 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng