2023-08-15

Socialtjänsten ska dela information med polisen

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till Skolsäkerhetsutredningen för att öka möjligheterna för samhället att tidigt identifiera barn och unga som är i behov av stöd så att de kan få samordnade insatser i brottsförebyggande syfte.

– Att barn och unga dras in i organiserad brottslighet och en kriminell livsstil är oacceptabelt. Det är viktigt att tidigt upptäcka barn som är i behov av stöd och i det arbetet är skolan och socialtjänsten centrala aktörer tillsammans med polisen. Nu vill regeringen möjliggöra ett mer effektivt samarbete mellan dessa aktörer, säger skolminister Lotta Edholm.

Tilläggsdirektiven innebär att utredaren utöver tidigare uppdrag ska kartlägga och analysera vilka uppgifter som kan behöva utbytas mellan skola, socialtjänst och brottsbekämpande myndigheter i brottsförebyggande syfte. Utredaren ska också föreslå författningsändringar som medför att sådana uppgifter kan utbytas.

En översyn av sekretessreglerna för att möjliggöra informationsutbyte mellan skola, socialtjänst och polis är en del av Tidöavtalet.

– Utvecklingen av den grova våldsbrottsligheten ökar behovet av att ta bort sekretesshinder mellan skola, socialtjänst och polis. Det här är ett viktigt steg inte bara för en säkrare skola utan också för ett säkrare Sverige, säger Patrick Reslow, riksdagsledamot i utbildningsutskottet för Sverigedemokraterna.

Det nya uppdraget ska redovisas senast den 29 september 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng