2023-09-28

Små företag vanligaste offret för ransomwaregrupp

Tiden det tar för drabbade företag att återhämta sig från attacker förväntas bli längre.

Trend Micro har presenterat en rapport som summerar hur utvecklingen av ransomware-attacker sett ut under första halvåret 2023. Totalt upptäckte och blockerade Trend Micro 6,7 miljoner ransomwarehot mellan januari och juni i år. Det är en minskning med 16 procent från samma period föregående år, och en minskning med 3,6 procent från perioden juli-december 2022. 

Av rapporten framkommer att LockBit främst riktade in sig på små företag med upp till 200 anställda. De stod för en majoritet, 57 procent, av gruppens offer. Även för BlackCat var småföretagen en viktig måltavla, och utgjorde 45 procent av offren under första halvan av 2023. Sett till antalet ransomware-attacker i stort är det dock fortfarande hos storföretagen som flest ransomwarefiler upptäcks, och där antalet ökat med 8 procent under perioden. 

Gör man ett djupdyk in i de branscher globalt som utsattes för flest framgångsrika ransomware-attacker under första halvan av 2023 var det finansbranschen, tätt följt av IT-branschen, tillverkningsindustrin och sjukvården. Tittar man på Sverige så är sjukvården i topp, följt av detaljhandeln, myndigheter och IT-branschen. 

Ransomware-attacker kommer att fortsätta att vara ett hot för företag av alla storlekar. Och i takt med att ransomware-attacker blir mer utvecklade och komplexa, är det inte bara lösensummorna som ökar. Tiden det tar för drabbade företag att återhämta sig från attacker förväntas också bli längre. Den genomsnittliga återhämtningstiden för detaljhandeln, restaurangbranschen och besöksnäringen var under förra året 14,9 dagar, en ökning med 91 procent från 2021 års 7,8 dagar. 

– Cyberkriminella fortsätter att utvecklas, attackera flera och orsaka betydande ekonomiska och förtroendemässiga skador på företag. Här måste företag av alla storlekar stärka sin cybersäkerhetshållning för att kunna fatta välinformerade och strukturerade beslut såväl proaktivt som när olyckan väl är framme, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng