2023-08-23

Skolpersonal stärker kunskapen om säkerhet

Nyligen samlades över 1 000 medarbetare på de kommunala gymnasieskolorna i Linköping och vuxenutbildningen för en föreläsning om pågående dödligt våld (PDV).

Föreläsningen, som hölls på Linköping Konsert och Kongress, var en del av det förebyggande arbetet inom skolsäkerhet för att öka beredskapen och kunskapen om säkerhet och krisarbete hos alla som arbetar inom skolan.  Initiativet till föreläsningen kommer från gymnasieskolorna. 

Som föreläsare bjöds Lena Ljungdahl in, en före detta polis med 15 års erfarenhet och nu säkerhetsspecialist. I sin presentation belyste hon vikten av att förbereda sig för PDV-attacker och delade strategier för att hantera sådana utmaningar.

– Vi lever i en tid där det är nödvändigt att vara förberedd på olika säkerhetsscenarier, även om risken för sådana attacker fortfarande är relativt låg, betonade Lena Ljungdahl under föreläsningen.

– Att skapa en trygg och säker miljö för både elever och personal är av yttersta vikt, och det är tryggt att se skolor ta detta initiativ, sammanfattade hon efteråt.

Föreläsningen fokuserade på det förebyggande arbetet, förberedelser inför PDV-attacker, agerandet under en sådan händelse och vikten av samarbete och kommunikation i krissituationer.

– Att höja medvetenheten om säkerhet och krisberedskap är ett steg i rätt riktning, sa en deltagare efter föreläsningen. Det ger oss verktyg och kunskap som vi hoppas aldrig behöva använda, men som är ovärderliga om en olycklig situation skulle uppstå, sa en annan åhörare.

Hela Utbildningsförvaltningen i Linköping kommer på sin chefsdag senare i höst arbeta med tema säkerhet. Frågorna kommer då vara betydligt mer heltäckande och fokusera på säkerhetsarbete i stort.

– Det är viktigt att komma ihåg att det finns betydligt fler risker som är mer sannolika än det vi har haft föreläsning om idag. Men vi behöver vara förberedda på att det värsta kan hända och det stärker vår beredskap och kunskap om kris- och säkerhetsarbete i stort, säger Åsa Ridne, avdelningschef för gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Källa: Linköpings kommun


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng