2021-10-16

Skogsbrandbevakande flygen upptäckte 74 bränder

Skogsbrandbevakning med flyg är en viktig del i arbetet med att upptäcka bränder i skog och mark – innan bränderna växt sig stora, menar MSB.
– Skogsbrandbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för den kommunala räddningstjänsten, och då framför allt i glesbygd säger Rickard Hansen, skogsbrandexpert på MSB.

Skogsbrandsbevakning med flyg genomförs för att man tidigt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. Då kan bränderna släckas redan i ett tidigt skede och hindras från att sprida sig, vilket begränsar skador på skog och mark. Dessa flygande resurser kan även vägleda räddningstjänstpersonalen på marken, så att de hittar till branden.

– Efter en relativt lugn start på brandsäsongen tog det hela fart under juni månad. Flygstatistiken visar på att det var som mest hektiskt under juni och juli månad i stora delar av landet, säger Rickard Hansen.

Under 2021 upptäckte flygen för skogsbrandbevakning i Sverige 74 bränder i skog och mark. Totalt arbetade dessa flygplan 3 450 timmar i luften. Det kan jämföras med 2020, då upptäckte flygplanen 94 bränder och sammanlagd flygtid var då 5 151 timmar.

– Skogsbrandsbevakning med flyg är en väldigt viktig resurs för att tidigt kunna upptäcka bränder och även kunna ge vägvisning till den kommunala räddningstjänsten. De fyller en viktig funktion i att tidigt upptäcka och larma om bränder men också att kunna bidra i operativt arbete genom att vägleda insatspersonalen på marken. Det är något som kan behövas när terräng och vegetation är svåråtkomlig eller när körtiden för räddningstjänsten är lång, säger Rickard Hansen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng