2023-06-27

Sjukvården i fokus när känslig data ska skyddas

Antalet rapporterade incidenter kopplade till informationssäkerhet i vården har i vissa avseenden ökat, framför allt antagonistiska angrepp.

Myndighetsrapporter och regionrevisioner har visat att informationssäkerheten i hälso- och sjukvården brister. I fjol inrapporterades drygt 1 000 incidenter inom vården, enligt IMY.
– Det saknas tillräckliga riskanalyser och kontinuitet, alltså en beredskap för att hantera en störning i verksamheten, säger Nedim Colo på Riksrevisionen.

Riksrevisionen granskar nu statens arbete för att stärka informationssäkerheten för digital patientinformation, vilken ser ut att ha brister på flera håll. Antalet rapporterade incidenter kopplade till informationssäkerhet i vården har i vissa avseenden ökat, framför allt antagonistiska angrepp, konstaterar Riksrevisionen.

– Regionerna och kommunerna har i uppdrag att skydda patientinformationen. Vi kommer därför att undersöka vilken hjälp de får från staten och vilken hjälp de anser sig behöva från staten, säger Nedim Colo, projektledare för granskningen, till Läkartidningen.

Han påpekar att MSB konstaterade i en rapport från 2021 att regioner och kommuner förvisso implementerar säkerhetsåtgärder, men det saknas tillräckliga riskanalyser och kontinuitet, det vill säga en beredskap för att hantera störningar i verksamheten.

– Vi har alltså sett att det kan finnas utrymme att förbättra det statliga stödet och den statliga tillsynen, inte minst också på grund av att MSB uttryckt detta i sin rapport, säger Nedim Colo.

Riksrevisionen analyserar vad IMY, Ivo, Socialstyrelsen och MSB gör på området. Men eftersom Riksrevisionen bara har mandat att granska staten kommer utredarna inte granska regioner och kommuner. Däremot kommer Riksrevisionen hämta information från dem.

– Vi granskar om arbetet är effektivt. Fokus ligger på vilken hjälp de ger och hur det fungerar. Vi berör även frågeställningen om vilka behov kommun- och region-sektorn ser, som i dag inte tillgodoses av staten, säger Nedim Colo.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng