2023-10-18

Sjukhusläkarna vill se ökad säkerhet

Sjukhusläkarna vill att Läkarförbundet ska arbeta för möjligheten att införa inpasseringskontroller samt att kunna stänga av delar av vården tillfälligt vid hot.

Sjukhusläkarna, som är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, menar att säkerheten på arbetsplatserna bör ses över på grund av krig i närområdet, ökad gängkriminalitet och höjd terrorhotnivå.

Föreningen menar att både prehospital personal som personal på akutmottagningar har upplevt otrygghet i samband med de våldsdåd som skett.

– Det har länge varit ett problem med hot och våld mot vårdpersonal, säger Elin Karlsson, ordförande i Sjukhusläkarna, till Läkartidningen.

Sjukhusläkarna vill att Läkarförbundet ska arbeta för möjligheten att införa inpasseringskontroller samt att kunna stänga av delar av vården tillfälligt vid hot. Vårdpersonal bör dessutom få utbildning i hur man bemöter hotfulla och våldsamma situationer. Elin Karlsson betonar också att vårdpersonal anonymt bör kunna anmäla överfall och hot.

– Jag har hört flera exempel på läkare som utsatts för hot och våld och som väljer att avstå från att anmäla det, eftersom man måste anmäla som privatperson, vilket gör att personuppgifterna blir synliga trots att det sker i tjänsten. Jag har också hört om fall där läkare, av säkerhetsansvariga, rekommenderats att avstå från att anmäla just av den anledningen, säger hon.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng