2024-01-10

Säpo: Beslut om fortsatt hög terrorhotnivå

Såväl våldsbejakande extremister som främmande makt kan försöka utnyttja och påverka händelseutvecklingen i en för Sverige negativ riktning för att uppnå sina egna syften och mål, menar Säpo.

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen har fattat beslut om att terrorhotnivån fortsatt ska ligga kvar på en hög nivå, en fyra på den femgradiga skalan. Händelseutvecklingen i Sverige och omvärlden påverkar både våldsbejakande extremister och främmande makts säkerhetshotande verksamhet, menar Säpo.

– Bilden som utmålas av Sverige som ett islamfientligt land har starkt bidragit till det ökade terrorhotet från våldsbejakande islamism. Sverige ses fortsatt som ett prioriterat mål. Hotet kommer från både ensamagerande och grupper som kan styras från aktörer utomlands, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Det är en samlad lägesbild, där en ny helårsbedömning från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) samt Säkerhetspolisens arbete med kontraterrorism ingår, som ligger till grund för det förnyade beslutet kring terrorhotnivån.

Samtidigt med hotet från våldsbejakande islamistisk extremism finns ett fortsatt attentatshot från våldsbejakande högerextremism och även från individer som agerar utifrån en blandad, ihopplockad ideologi, bland annat antistatlig.

– Ett högt terrorhot tillsammans med situationen i övrigt gör att säkerhetsläget i Sverige är allvarligt. Det kommer sannolikt att bestå under en längre tid. Hoten är komplexa, de går in i varandra och förstärks på så sätt. Den snabba händelseutvecklingen är svår att förutse men får ofta direkta konsekvenser på hoten mot Sverige, Charlotte von Essen.

Såväl våldsbejakande extremister som främmande makt kan försöka utnyttja och påverka händelseutvecklingen i en för Sverige negativ riktning för att uppnå sina egna syften och mål.

– Sverige ska inte vara en plattform för att bedriva säkerhetshotande verksamhet, varken för våldsbejakande extremister eller främmande makt. Vi måste tillsammans arbeta för att göra Sverige mindre attraktivt att verka i, säger Charlotte von Essen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng