2024-02-22

Säpo: Allvarligt omvärldsläge präglar hoten mot Sverige

Attentatshotet kommer främst från våldsbejakande islamistisk extremism och våldsbejakande högerextremism, menar Säpo..

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetsläge som sannolikt kommer att bestå under en längre tid. Händelser i omvärlden påverkar hotet från både främmande makt och våldsbejakande extremister. Det framgår i Säkerhetspolisens lägesbild 2023/2024.

– Hoten mot Sverige är komplexa. Vi ser att främmande makt och våldsbejakande extremister agerar på ett sätt som innebär att hoten går in i varandra och förstärks. De underblåser splittring och polarisering. Den här utvecklingen innebär ett ökat tryck på det svenska samhället, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Underrättelseverksamheten från Ryssland, men också från Kina och Iran, utgör ett stort hot mot Sveriges säkerhet. Den säkerhetshotande verksamheten mot Sverige bedrivs brett, och främmande makt agerar offensivt. Samtidigt kan deras avsikt förändras snabbt beroende på utvecklingen i omvärlden.

– Främmande makt har en hög förmåga till olika typer av angrepp och vi vet att säkerhetshotande verksamhet mot Sverige och svenska intressen ständigt pågår. Omvärldsutvecklingen innebär att främmande makt har fått ökade incitament att bedriva säkerhetshotande verksamhet mot väst och Sverige. Deras agerande innebär även ett hot mot andra länder, säger Charlotte von Essen.

Attentatshotet kommer främst från våldsbejakande islamistisk extremism och våldsbejakande högerextremism.

Främmande makt kan utnyttja våldsbejakande extremister och andra typer av organisationer och individer som ombud för att bedriva säkerhetshotande verksamhet förnekbart, betonar Säpo.

Ny teknik och nya arenor innebär samtidigt nya hot och sårbarheter. Arktis råvaror och position tilldrar sig ett växande intresse från främmande makt. Dessutom får ett allt större fokus på rymden och konsekvenser för Sverige. Även den snabba tekniska utvecklingen inom AI innebär nya hot och sårbarheter, menar Säpo vidare.

– Det allvarliga säkerhetsläget ställer högre krav på Sveriges motståndskraft. Ett angrepp mot verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet skulle kunna leda till omfattande och allvarliga konsekvenser. Hela samhället måste ha beredskap för att försämrat läge. Vi behöver alla lära oss att leva med det försämrade säkerhetsläget, ta det på allvar och agera, säger Charlotte von Essen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng