2024-01-15

Säkerhetssatsningarna från Folk och Försvar

Det första uppdraget är till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska stärka stödet till civila aktörer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet.

Försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin presenterade flera nya satsningar i samband med Folk och Försvars rikskonferens. Satsningarna rör både det militära och det civila försvaret, som tillsammans utgör totalförsvaret.

Carl-Oskar Bohlin presenterade två nya myndighetsuppdrag för att öka samhällets motståndskraft i händelse av kris eller krig. Det första uppdraget är till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ska stärka stödet till civila aktörer som ansvarar för samhällsviktig verksamhet. Enligt uppdraget ska MSB utveckla det stöd som redan finns till dessa aktörer i deras arbete med att förbereda sin krigsorganisation – det vill säga förmågan att kunna ställa om från fredstida förhållanden till den verksamhet som ska bedrivas vid höjd beredskap.

Det andra uppdraget är till MSB och Socialstyrelsen, som tillsammans ska genomföra en analys om tillgång till sjukvårdsprodukter som behövs för att en god vård ska kunna ges även under höjd beredskap och ytterst krig.

Försvarsminister Pål Jonson lyfte att riksdagen i höst väntas fatta ett beslut om utvecklingen av Sveriges totalförsvar de kommande åren.

– Jag delar Försvarsberedningens bedömning att Sverige befinner sig i allvarstider och att det är hög tid för kraftsamling för att skyndsamt bygga upp ett starkare totalförsvar, sade Pål Jonson.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng