2024-01-24

Säkerhet för skyddade personuppgifter ska öka

Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter har ökat de senaste åren. Det är personer som befinner sig i utsatta situationer, och rädslan för att uppgifterna ska röjas är stor. Regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att etablera en nationell samverkansstruktur för en mer enhetlig, säker och effektiv hantering av skyddade personuppgifter.

I dag beräknas cirka 28 000 personer leva med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering. Den som lever med skyddade personuppgifter kan ha utsatts för hot och våld i en nära relation eller kopplat till sitt arbete, exempelvis anställda inom rättsväsendet.

Regeringens beslut innebär att Skatteverket ska etablera en nationell struktur som möjliggör bättre informationsspridning till och dialog med andra myndigheter. Uppdraget innebär också att Skatteverket ska stödja myndigheter i deras hantering av skyddade personuppgifter samt bidra till myndigheternas informationsinsatser riktade till de som lever med skyddade personuppgifter.

– Personer som har behov av skyddade personuppgifter befinner sig i väldigt utsatta situationer. Rädslan för att personuppgifterna ska röjas innebär en stark oro. Ingen ska känna sig osäker i sitt hem. Därför har vi nu beslutat om ett uppdrag som kommer att bidra till en säkrare hantering av skyddade personuppgifter, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Uppdraget ska samordnas med Jämställdhetsmyndighetens tidigare beslutade uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

För genomförandet får Skatteverket 2 000 000 kronor. Uppdraget finns i Skatteverkets regleringsbrev för 2024 och ska redovisas senast den 31 oktober 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng