2023-03-23

Så tacklar Halmstad lagen om kommunalt brottsförebyggande ansvar

I väntan på beslut om lagförslaget förbereder sig många kommuner i landet med att utöka, bredda och systematisera det brottsförebyggande arbetet.

En av dessa är Halmstads kommun.

– Vi lägger stor vikt vid den strategiska styrningen samt att systematisera arbetet. Vi har sedan länge ett gott arbete på området från ledning till operativ nivå. Det kommer att vara en utmaning för Halmstads kommun att göra de uppföljningar som efterfrågas då det är ett utvecklingsområde för oss, säger Therese Wallgren, kommunsamordnare för det brottsförebyggande arbetet.

Hon menar att samverkan tillsammans med uthållighet är nyckeln till framgång.

– Den måste fungera på alla nivåer från ledning till operativt genomförande. Ett vinnande koncept är att hitta gemensamma vinster med det brottsförebyggande arbetet. Hur gynnar det brottsförebyggande arbetet till exempel skolans kunskapsuppdrag?

Kommundirektör Mattias Rossköld betonar att kommunen tillsammans med polisen har skapat ett nytt strategiskt samordnande forum som möts flera gånger per år.

– Detta forum kommer att ta beslut om lägesbild, åtgärdsplan med mera, säger han. Vi har en god samverkan kring frågorna internt i kommunkoncernen likväl som med externa parter som polisen och Länsstyrelsen. Lagstiftningen ställer krav på en ökad systematisering vilket vi välkomnar och ser kommer ge arbetet bättre effekt framöver.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng