2024-02-16

Rundabordssamtal inför handlingsplan mot otillåten påverkan

I går hölls ett rundabordssamtal inför framtagandet av en ny handlingsplan mot korruption och otillåten påverkan. Civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer har bjudit in experter på området.

Regeringen har i budgetpropositionen för 2024 aviserat att en ny handlingsplan ska tas fram. Planen ska ta ett brett grepp om arbetet mot korruption och otillåten påverkan.

Civilminister Erik Slottner och justitieminister Gunnar Strömmer bjöd därför in experter på området till ett rundabordssamtal. Ett stort antal aktörer medverkade, bland annat Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Försäkringskassan och Göteborgs Stad.

Syftet är att få en gemensam bild av vilka utmaningar som finns och vilka åtgärder som regeringen respektive myndigheterna kan vidta för att motverka korruption och otillåten påverkan.

Samtalen fokuserades på ökad digitalisering och utveckling av systemstöd för att upptäcka och motverka korruption vid inköp. Även stärkt arbete mot otillåten påverkan i offentlig förvaltning samt förutsättningar för uppföljning och kontroll i kommunsektorn stod på agendan.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng