2024-01-20

Riksrevisionen granskar det civila försvaret

Sverige har sedan några år tillbaka lagt stora resurser på att utveckla det militära försvaret. Det civila försvaret har dock inte prioriterats i samma utsträckning. Riksrevisionen genomför nu en granskning av arbete med beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder inom det civila försvaret.

– Erfarenheter från kriget i Ukraina visar på vikten av ett starkt totalförsvar där hela samhället är robust inför de påfrestningar som ett krig innebär, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Med anledning av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa beslutade regeringen 2015 att återuppta planeringen för totalförsvaret, varav det civila försvaret är en viktig del. Det handlar om förmågan att skydda befolkningens liv och hälsa, förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner såsom till exempel energiförsörjning, transporter och sjukvård men också om förmågan att stödja Försvarsmakten.

Granskningen ska svara på om statens arbete med beredskapsplanering och förmågehöjande åtgärder inom det civila försvaret har varit effektivt. Granskningen omfattar inte uppbyggnaden av det militära försvaret.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng