2023-08-16

Rapport: Kamerabevakning allt viktigare för att skydda människor

51 procent av de tillfrågade säkerhetscheferna uppger att de redan använder kamerabevakning för att öka skyddet av människor i sina anläggningar. Foto med tillstånd av Omdia

Baserat på svar från 163 säkerhetschefer (CSO:er) från stora internationella företag redovisar nu marknadsundersökningsföretaget Omdia om hur kamerabevakning ses som ett allt viktigare verktyg att skydda människor.

Omdia har samarbetat med den ideella och globalt verksamma organisationen International Security Management Association (ISMA) för att ge en unik insikt om hur praktiserande CSO:er ser på videoövervakning. ISMA seniora säkerhetschefer från ledande globalt verksamma företag för att dela kunskap, bästa praxis och erfarenheter inom området företagssäkerhetshantering. Rapporten sammanställer insikter från 163 ISMA-medlemmar.

Personsäkerhet allt viktigare

51 procent av de tillfrågade säkerhetscheferna uppger att de redan använder kamerabevakning för att öka skyddet av människor i sina anläggningar. När de tillfrågades om de förväntar sig använda kamerabevakning i högre grad för skydd av människor om tre år svarade 89 procent ja. 49 % av de tillfrågade uppgav att personsäkerhet för närvarande stöds av deras kamerabevakningssystem.

I en kommentar till rapporten menar Niall Jenkins, konsult på Omdia, att, kamerabevakning är en alltmer flexibel lösning för CSO:er.

– Den kan användas för att stödja anläggningssäkerhet med applikationer som videobrandlarm, men också användas i applikationer för människors säkerhet, till exempel genom att tillhandahålla virtuell bevakning för att skydda anställda som arbetar på distans, säger han.

Andra funktioner som efterfrågas

Enligt rapporten efterfrågar  också företagsledningar att kunna använda övervakning för kontroll av personalens aktiviteter och operativa effektivitet för processoptimering,. Detta och många andra sfunktioner kan bli viktiga användningsområden för videoövervakning i framtiden, förutspår Niall Jenkins.

Enklare integration och AI önskas

Rapporten undersökte också vilka funktioner eller funktionaliteter respondenterna helst skulle vilja inkludera i sina framtida säkerhetslösningar. 72 procent av säkerhetscheferna uppgav att integration mellan säkerhetssystem var en av deras tre främsta prioriteringar. Artificiell intelligens var det näst vanligaste svaret (56 procent).

17 procent ser cybersäkerhet som högsta prioritet

I andra änden av skalan var friktionsfri interaktion, inklusive haptik och ljudkontroll, samt trådlöst nätverk, de minst vanliga svaren. Med tanke på den breda betydelsen av cybersäkerhet rankades den också relativt lågt, då endast 17 % av de tillfrågade som angav att det var en högsta prioritet. Detta kan dock bero på att IT-ledare har huvudansvaret för cyberskydd.

Omdia-rapporten ”Chief Security Officer (CSO) Insights" täcker ämnen över tre kapitel, inklusive: ”Fysiska säkerhetsbudgetar; ”Säkerhetsprioriteringar, drivkrafter och beslutsfattare"; och ”Fysisk säkerhetsteknik”.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng