2024-01-09

Regeringen: ”Så skyddar vi Sverige mot terrorism”

Regeringen har beslutat att ge fyra myndigheter i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva strategin i sin verksamhet och samverka med varandra samt centrala aktörer inom de fyra områdena som anges i strategin, bland annat inom ramen för Samverkansrådet mot terrorism.

I en debattartikel i Dagens Industri menar regeringen att arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism ska utgå från fyra tydliga strategiska områden: Förebygga våldsbejakande extremism och terrorism. Förhindra terroristattentat och andra ideologiskt motiverade brott. Skydda samhällets människor och funktioner. Hantera situationen under och efter ett attentat.

Statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch, arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson och justitieminister Gunnar Strömmer ligger bakom debattartikeln. De betonar att arbetet med att skydda samhället mot våldsbejakande extremism och terrorism måste vara uthålligt, långsiktigt och strategiskt. Men arbetssättet måste anpassas mot bakgrund av nya utmaningar och erfarenheter och därför har regeringen tagit fram en ny samlad nationell strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism.

Några nyheter för att stärka Sveriges motståndskraft:

1. En samlad strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. Tidigare fanns det två olika nationella strategier, en mot terrorism och en mot våldsbejakande extremism. Genom att slå ihop dessa till en ges aktörer på nationell, regional och lokal nivå bättre förutsättningar att arbeta mot den breda hotbild som idag är vår verklighet, menar regeringen.

2. Åtgärder ägnade att förebygga extremism och terrorism ska integreras i det bredare brottsförebyggande arbetet. Idag bedrivs ett omfattande lokalt brottsförebyggande arbete, inte minst i kommunerna som sedan sommaren 2023 har ett lagstadgat ansvar för detta. Genom att integrera förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och terrorism i det bredare, lokala brottsförebyggande arbetet hamnar preventiva åtgärder i ett tydligare fokus, skriver regeringen.

3. Samhället måste förbereda sig på att hantera ett attentat. "När den tidigare strategin togs fram hade Sverige inte varit med om ett terroristattentat med flera döda och skadade. Sedan dess har det skett flera attacker med dödlig utgång. Även om olika insatser framför allt syftar till att förhindra attentat, måste samhället vara förberett på att hantera en situation där ett attentat ändå inträffar. Det handlar bland annat om att kunna ingripa och avbryta ett pågående attentat, men också om att ge brottsoffer rätt stöd och upprättelse". 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng