2023-10-04

Regeringen: Ny ”kameraoffensiv” mot gängen

Om målet med 2 500 kameror för polisen nås innebär det en femdubbling av antalet kameror sedan den nya regeringen tillträdde, enligt Gunnar Strömmer.

Tidigare var målet att polisen skulle få 1 600 säkerhetskameror under 2024, nu blir målet istället 2 500 kameror.
– Kameror är oerhört centrala i ett sådant här läge, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M).

– I ett läge när allt färre vågar prata med polisen är behovet av teknisk bevisning helt avgörande, och då vet vi sedan tidigare att kameror är oerhört centrala, säger Gunnar Strömmer.

Om de av regeringen föreslagna lagändringarna går igenom kommer polisen få använda sig av ansiktsigenkänning med hjälp av AI-teknik i större utsträckning. Regeringen vill även att automatisk avläsning av registreringsskyltar ska vara ett verktyg för polisen. Dessutom ska polisen få större möjlighet att använda drönare och få direktåtkomst till externa kameror, exempelvis Trafikverkets vägkameror.

Det finns inget datum för när lagförslagen ska vara klara.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng