2023-06-16

Regeringen: Fler i kriminella nätverk ska kunna dömas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över de osjälvständiga brottsformerna. Dessa består bland annat av försök, förberedelse och stämpling till brott. Syftet är att skapa ett modernt och effektivt regelverk som ger utrymme för att döma fler för sådana brotts än i dag. Det gäller särskilt brott som begås inom ramen för organiserad brottslighet.

– Sedan höstens regeringsskifte lägger regeringen om rättspolitiken i hög takt. I väntan på en kriminalisering av deltagande i kriminella gäng behövs så snabbt som möjligt verktyg för att få fler i kriminella nätverk dömda. Nu ser vi till att ta detta viktiga steg genom att tillsätta en utredning med en utredare med stor erfarenhet av de här frågorna, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– Det behöver bli lättare att kunna lagföra kriminella, det här är ett viktigt steg för att åstadkomma detta. Polis och rättsväsende behöver alla verktyg de kan få i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger Richard Jomshof (SD), ordförande i justitieutskottet.

– Nu tar vi steg för ytterligare åtgärder i offensiven mot den grova brottsligheten. Konsekvenserna för unga människor som väljer den kriminella vägen måste vara hårda, och visa på att delaktighet i gängbrottslighet har ett högt pris, säger Torsten Elofsson (KD), rättspolitisk talesperson.

– Dagens lagstiftning har luckor som hindrar en effektiv brottsbekämpning. Om vi ska vinna kampen mot gängbrottsligheten måste dessa luckor täppas till, säger Juno Blom (L), rättspolitisk talesperson.

Regeringen påpekar att Sverige är hårt drabbat av ökande våld med skjutningar och sprängningar. De flesta skjutningarna kan kopplas till kriminella miljöer och nätverk. Våldet är systemhotande och skadar det förtroende och den tillit som det svenska samhället vilar på. Mönsterbrytande åtgärder är nödvändiga för att öka tryggheten för enskilda och stärka samhällets motståndskraft mot allvarlig brottslighet, skriver regeringen.

Regeringen tillsätter därför en utredning som ska analysera och ta ställning till hur straffansvaret för osjälvständiga brott bör utvidgas och förändras för att på ett mer effektivt sätt motverka brott, särskilt brott som begås inom ramen för organiserad brottslighet.

Utredningen ska även ta ställning till straffansvar för så kallade otjänliga försök. Av särskilt intresse är sådana fall när brott hindrats på grund av att myndigheter har ingripit för att oskadliggöra faran, till exempel byta ut ett vapen mot en replika.

Uppdraget ska redovisas senast den 16 september 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng