2024-01-30

Ransomware-attackerna ökar – så skyddar du ditt företag

Att utveckla en tydlig plan för hur företaget ska hantera en ransomware-attack är ett av Svensk Handels tips.

Hoten om ransomware-attacker har på senare tid eskalerat. Den senaste attacken mot Tietoevry har bland annat drabbat flera av Svensk Handels medlemsföretag. Därför går Svensk Handel ut och informerar om hur handelsföretag kan vidta förebyggande åtgärder för att minska risken att bli drabbad.

Attacken innebar bland annat att flertalet svenska handelsföretag drabbades, men även andra företag och myndigheter med stora konsekvenser som följd. Händelsen understryker behovet av att vara extra försiktig och förberedd för att möta dessa hot, menar Svensk Handel. Organisationen tipsar om vad kan man göra för att minimera risken att drabbas:

Utbildning och medvetenhet:

• Se till att alla anställda är medvetna om riskerna med ransomware.

• Ordna regelbundna utbildningar och uppdateringar om cybersäkerhet.

Uppdatera och säkra system:

• Se till att alla datorer, servrar och programvara är uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna.

• Använd en pålitlig antivirusprogramvara och brandvägg för att förhindra intrång.

Säkerhetskopiering av data:

• Utför regelbundna och automatiska säkerhetskopieringar av företagets viktiga data.

• Förvara kopior på en extern plats och testa regelbundet återställningsprocessen.

Användning av säkra lösenord:

• Kräv starka och unika lösenord för alla användare.

• Implementera tvåfaktorsautentisering för extra säkerhet.

Nätverkssäkerhet:

• Konfigurera brandväggar och övervaka nätverkstrafiken för att upptäcka ovanlig aktivitet.

• Begränsa åtkomst till nätverket baserat på behov.

Incidenthantering och beredskapsplan:

• Utveckla en tydlig plan för hur företaget ska hantera en ransomware-attack.

• Öva och uppdatera beredskapsplanen regelbundet.

 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng