2023-09-20

Rådet mot organiserad brottslighet höll extrainsatt möte

I går hölls ett extrainsatt möte i rådet mot organiserad brottslighet med anledning av den senaste våldsvågen.

Syftet med det extrainsatta mötet var att diskutera lägesbild och åtgärder ägnade att bryta nyrekrytering av barn och unga till de kriminella gängen. 

De aktörer som deltog, utöver rådes ordinarie medlemmar från de brottsbekämpande myndigheterna, är de myndigheter och aktörer som kommer i kontakt med kriminalitet som rör barn och unga, som Statens Institutionsstyrelse (SiS), Socialstyrelsen, Skolverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR). 

Rådet mot organiserad brottslighet inrättades av regeringen i december 2022. Syftet är att stärka och effektivisera det samlade arbetet mot den organiserade brottsligheten. Arbetet i rådet ska skapa bättre förutsättningar för att åtgärder som vidtas är träffsäkra, effektiva och leder till praktisk nytta.

Rådet har utöver justitieministern, samordnande statssekreterare i Justitiedepartementet och statssekreterare i Finansdepartementet, följande fasta medlemmar: rikspolischefen, chefen för Polismyndighetens nationella operativa avdelning, riksåklagaren, generaltulldirektören samt generaldirektörerna vid Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket. Rådet leds av justitieministern. 


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng