2023-06-25

Polismyndigheten ska utveckla arbetet med särskilda händelser

Regeringen har fattat beslut om ett uppdrag till Polismyndigheten. Uppdraget innebär att Polismyndigheten ska redovisa till regeringen hur man ska utveckla arbetet kopplat till så kallade särskilda händelser.

Riksrevisionen har i en granskningsrapport lämnat ett antal rekommendationer till Polismyndigheten som bland annat handlar om behov av bättre beslutsunderlag och bättre rutiner för uppföljning i samband med att ledningsformen särskild händelse används. 

Regeringen kommer nu att följa Polismyndighetens utvecklingsarbete och ett regeringsuppdrag lämnas därför i samband med att regleringsbrevet till Polismyndigheten ändras.

Uppdraget ska redovisas i september 2023. Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng