2023-09-02

Polisen ska lämna lägesbild över gängkriminella

Polismyndigheten får nu i uppdrag att löpande lämna en lägesbild över aktiva gängkriminella, något som tidigare saknats. 

– Regeringen lägger om politiken för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten. Uppgiften är tydlig: de kriminella nätverken ska bekämpas effektivt och med precision. Detta underlag kommer vara centralt för såväl regeringen som myndigheter i det arbetet, inte minst när det gäller att hindra rekryteringen av barn och unga till gängen, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Det behövs en mer fördjupad och strukturerad kunskap om aktiva gängkriminella i Sverige, menar regeringen. Polismyndigheten får därför i uppdrag att, i samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB) och vid behov i samråd med andra relevanta myndigheter och aktörer, löpande lämna:

  • en bedömning av hur många personer som är aktiva i, eller är kopplade till, kriminella nätverk i Sverige,
  • en bedömning av hur många aktiva i kriminella nätverk i Sverige som är utländska medborgare,
  • en bedömning av hur könsfördelningen ser ut bland de aktiva gängkriminella,
  • en lämplig indelning i kategorier utifrån vilka roller som de aktiva, eller de som är kopplade till, kriminella nätverk bedöms ha och
  • en lämplig indelning i ålderskategorier, inklusive barn och unga, och en bedömning av hur många som befinner sig i respektive ålderskategori.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 23 februari 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng