2023-06-20

Polisen: Många våldsdåd avvärjda

Inflödet av unga individer in i skjutvapenvåldet är enligt polisens bedömningar runt 1000 personer per år.

Polisen har förhindrat drygt 40 våldsdåd såsom mord sedan årsskiftet. 
– I våra två huvudkonflikter som ägt rum sedan årsskiftet pågår totalt ett 100-tal förundersökningar. I dagsläget har åtal väckts eller förväntas väckas i cirka 40 ärenden. Ytterligare ärenden förväntas leda till åtal, säger Erik Widstrand, biträdande regionpolischef i Stockholm.

Samtidigt har en stor mängd vapen, över 200 hittills i år, och nästan 300 kilo dynamit samt kontanter beslagtagits. Polisens menar att deras lägesbild blir allt bättre genom nya arbetsmetoder där utredningstiden i många ärenden har halverats.

– Samarbetet med Åklagarmyndigheten och socialtjänsten har förtätats och effektiviserats, förstahandsåtgärder vid grova brott har snabbats upp och tidigare forensiska svar ger goda resultat, säger Erik Widstrand, som även påpekar att den nationella förstärkningen till Stockholm har gjort att anställda med mycket god lokal lägesbild kunnat fokusera på det grova skjutvapenvåldet.

Eva Thuregard, chefsåklagare i Stockholm, säger att en stor mängd grova brott nu utreds i nära samverkan med polisen och att cirka 40 åklagare jobbar mycket hårt för att nå framgång i dessa ärenden.

I den nationella operationen Frigg, handlar arbetet bland annat om att komma åt de kriminella personer som beställer grova brott – och som andra, oftast yngre personer, utför. Inflödet av unga individer in i skjutvapenvåldet är enligt polisens bedömningar runt 1000 personer per år. Dessutom hänger skjutningar och sprängningar ihop med den mer dolda organiserade brottsligheten där den största drivkraften är pengar.

– För att få stopp på den här brottsutvecklingen krävs att hela samhället agerar gemensamt. Polismyndigheten är nu inne i en intensiv utvecklingsfas som bygger på ett mycket nära samarbete mellan polisregionerna, nationella avdelningar och andra myndigheter, säger Hampus Nygårds, biträdande chef för nationella operativa avdelningen, Noa.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng