2023-06-15

Polisen: Internationella stöldligor i avancerade upplägg

Övervägande delen av brottsligheten som de internationella ligorna står bakom finns i storstadsregioner som Stockholm, Västra Götaland, och Skåne.

De internationella brottsnätverkens logistiska förmåga har ökat och gränsen mellan inresande nätverk och nationell rotad organiserad brottslighet suddas ut, menar polisen.

Utvecklingen i Sverige går mot en mer avancerad logistisk förmåga hos de internationella brottsnätverken och ökad etablering där gränsen mellan inresande nätverk och nationell rotad organiserad brottslighet suddas ut. Det är bedömningen när Noas underrättelseenhet nu offentliggör erfarenhetsberättelsen för internationella brottsnätverk för åren 2019-2022.

– Man kanske köper fastigheter, startar ett företag och folkbokför sig i Sverige parallellt med brottsligheten eller i kombination. Ju mer man rotar sig, desto svårare blir det förstås för oss att agera, därför är just avvisning en snabb och effektiv väg att gå, jämfört med att enbart gripa och utreda för brott, säger Jesper Kotander, sektionschef vid Noa.

Övervägande delen av brottsligheten som de internationella ligorna står bakom finns i storstadsregioner som Stockholm, Västra Götaland, och Skåne. Det har dock skett en utbredning till mindre orter och landsbygd där brottskluster finns längs med de större europavägarna.

Andelen så kallade indikatorbrott – brottstyper som typiskt sett utförs av  de internationella brottsnätverken – sjönk endast marginellt under pandemiåren 2020 och 2021 och var i fjol på samma nivåer som innan, runt 4 500 anmälda brott. Hittills i år har antalet anmälda sådant brott hittills sjunkit tydligt.

– Båtmotorstölderna är exempelvis på betydligt lägre nivå än förväntat och vi ser att medvetenheten hos ägarna har ökat. Vi har även bedrivit ett flertal riktade insatser mot brottsnätverk som begår den här typen av stölder, men någon entydig förklaring har vi inte säger Jesper Kotander.

Polisen använder i allt högre utsträckning beslut om avvisning och återreseförbud för att störa ut de internationella brottsnätverken, ligor som står bakom bilstölder, bostadsinbrott och andra organiserade seriestölder. 

– Vi har sett hela nätverk avbryta sin verksamhet på grund av en avvisning, för att de insett att vi är stöldligan på spåren. Brottsnätverken är mycket störningskänsliga, säger Jesper Kotander.

Under 2020-21 avvisades 142 kriminellt belastade personer, samtliga medborgare i EES-länder, i brottsförebyggande syfte. De avvisade fick var och en återreseförbud på i snitt fyra år. Avvisningarna fungerade brottsförebyggande och avbröt den pågående brottsligheten snabbare än om enbart anmälan och utredning av de misstänkta brotten skedde, visade Noas analys. 

Stöldligor

Vanligen förs stöldgods till det land där nätverksaktörerna har sin hemvist. I vissa fall har nätverken etablerade avsättningsytor i Sverige. Nätverk från framför allt Litauen, Rumänien och Polen har så kallade ankarpersoner som har varit etablerade i Sverige under flera decennier. Polska sådana nätverk har starkast etablering i region Syd och Väst, de rumänska i region Väst och Stockholm, medan de litauiska finns jämnt spridd över landet, skriver polisen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng