2023-08-04

Polisen: Intensifierat arbete med kontroll av inresande

Regeringen har nu fattat beslut om ett utökat uppdrag till polisen, med innebörden att den inre gränskontrollen i Sverige intensifieras. Det utökade uppdraget har polisen fått på grund av det försämrade säkerhetsläget.

Uppdraget, som lämnats i form av ett tillägg i till Polismyndighetens regleringsbrev för 2023, ska redovisas den 1 mars 2024.

Den lag som ger polisen utökade befogenheter vid gränsnära områden har nu trätt i kraft. Lagen innebär att polisen får utökade befogenheter för att utföra kroppsvisitationer, göra husrannsakningar i fordon och leta efter id-handlingar vid exempelvis flygplatser, hamnar och järnvägsstationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlandet och vid gränsövergångsställen på allmänna vägar. Dessutom innebär befogenheterna bättre möjligheter för kamerabevakning i gränsnära områden.

– Lagen ger oss verktyg för att arbeta mer aktivt i de gränsnära områden som har många olovliga passager och mycket gränsöverskridande brottslighet. Gränspolis och andra poliser i yttre tjänst har där ett tätt samarbete med de regionala underrättelseenheterna, säger Cajsa Velden, chef för Gränspolissektionen vid Noa.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng