2022-05-12

Polisen får bättre tillgång till elektronisk bevisning

I dag undertecknar Sverige det andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen som syftar till att förenkla brottsbekämpande myndigheters tillgång till elektronisk bevisning. Undertecknandet äger rum på Europarådet i Strasbourg.

Europarådets cyberbrottskonvention, den så kallade Budapestkonventionen, är öppen för alla världens stater. Hittills har 66 stater tillträtt konventionen, bland annat nästan alla EU:s medlemsstater, USA, Kanada, Australien, Japan och Argentina.

Protokollet kommer bland annat att möjliggöra för myndigheter att vända sig direkt till tjänste­­leve­ran­tör­er på en annan stats territorium för att få ut abonnemangs­uppgift­er och IP-adres­ser.

– I dag behöver de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till elektronisk bevisning i nästan alla förundersökningar, inte minst i utredningar som rör grov organiserad brottslighet. Behovet av att kunna sam­arbeta med andra stater för att komma åt sådan bevisning har kraftigt ökat. Jag är därför stolt över att Sverige i dag kan underteckna protokollet tillsammans med ett 20-tal andra stater, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Svensk lagstiftning kommer nu att behöva ses över och ändras för att Sverige ska kunna ratificera protokollet, skriver regeringen.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng