2021-04-16

Liten minskning av brott under mars

Stöldbrotten minskade i mars 2021, jämfört med mars 2019, men svagare än vid pandemins inledning.

Antalet anmälda brott i mars 2021 var 2 procent lägre än i mars 2019. Minskningen var därmed svagare i mars 2021 än under pandemins första månad, mars 2020, då nivån var 4 procent lägre än i mars 201, enligt Brå.

Det har under det senaste året kunnat konstateras att pandemin sannolikt har inverkat på antalet anmälda brott, framförallt för vissa brottstyper.

Flera av de övergripande brottskategorierna, som stöldbrott, bedrägerier, skadegörelsebrott och brott mot trafikbrottslagen har minskat i mars 2021, jämfört med i mars 2019. Anmälda brott mot person, narkotikabrott och övriga brott har däremot ökat, jämfört med mars 2019. Förändringarna har i de flesta fall i samma riktning som i mars 2020, men varierade i styrka.

Stöldbrotten minskade i mars 2021, jämfört med mars 2019, men svagare än vid pandemins inledning. Stöldbrotten har legat på en lägre nivå än 2019 ända sedan pandemins start våren 2020, men skillnaden jämfört med 2019 var mindre under sommaren och början av hösten 2020. Den månadsvisa utvecklingen för stöldbrotten efter sommarmånaderna liknar den för samtliga brott: en minskning sedan oktober 2020 och fram till februari 2021, som i mars 2021 vände till en uppgång.

Antalet anmälda bedrägerier var 17 procent lägre i mars 2021 jämfört med mars 2019.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng