2018-03-03

Över 80 nya kommuner valde att ekonomiskt stödja Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden.

Under 2017 har över 80 nya kommuner beslutat att stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

– Vi har märkt en stor ökning av boende som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde under 2017. För att fortsatt kunna erbjuda skyltar och annat material gratis för de boende i en kommun, trots ökade kostnader, valde vi att kontakta Sveriges alla kommuner för bidrag till verksamheten, säger Lina Nilsson på SSF Stöldskyddsföreningen och ordförande för Nationella Grannsamverkansgruppen.

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet.

De boende utbildas av Polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via Polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktiva inom Grannsamverkan.

– Vi är otroligt glada och tacksamma över hur positivt vår förfrågan om bidrag tagits emot i landet. Det visar att man är väl insatt i vårat arbete och ser möjligheterna och vinsterna med metoden både för de boende och kommunen, säger Lina vidare.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng