2023-09-17

Satsning för att stärka säkerhet på SiS

Regeringen ser stora behov av att satsa på stärkt trygghet, säkerhet och kapacitet vid SiS. Därför föreslår regeringen nu i budgetpropositionen att anslaget till myndigheten ökas med 145 miljoner kronor 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026. 

– Denna satsning är en del i att här och nu säkerställa trygghet, säkerhet och kapacitet på SiS. Regeringen kommer också att tillsätta en utredning för att se över hela SiS uppdrag och organisation för att säkra myndighetens kvalitet långsiktigt. Det är vårt ansvar som samhälle att säkerställa att de kriminella ungdomarna är korrekt placerade samtidigt som vi ger de barn och unga med stora vårdbehov insatser av hög kvalitet. Alla barn har olika förutsättningar och vägen fram är för många krokig men alla barn har rätt till en ljus och trygg framtid, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

SiS har kritiserats för allvarliga brister i verksamheten av till exempel IVO, JO och civilsamhällesorganisationer, bland annat när det gäller användningen av särskilda befogenheter, förekomst av våld och sexuella övergrepp och förekomst av oacceptabel institutionskultur. SiS har även haft svårigheter att kunna anvisa plats inom ungdomsvården och har utmaningar när det gäller säkerheten. Mot denna bakgrund har regeringen aviserat att en utredning som ser över SiS uppdrag och organisation ska tillsättas.  

Satsningen i budgetpropositionen syftar bland annat till att stärka förutsättningarna för att utveckla differentiering och vårdkvaliteten vid SiS, säkerställa kompetensförsörjningen och höja nivån på kompetensen hos medarbetarna. Satsningen handlar också om att trygga vård- och arbetsmiljön och anpassa lokaler. Förslaget är att anslaget till myndigheten ökas med 145 miljoner kronor 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng