2023-12-14

Ökande bostadsinbrott under julen

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har de anmälda inbrotten fram till och med oktober 2023 totalt sett ökat. Årets mörka månader december och januari, när många dessutom reser bort för att fira jul, är särskilt utsatta. Även oron för att bli utsatt har ökat med nästan 10% mot föregående år. Stöldskyddsföreningen varnar därför för den växande risken och delar värdefulla tips för att skydda ditt hem i jul.

Statistik från det gångna året visar att anmälningar om bostadsinbrott, inklusive fritidshus och källare/vind, hittills ökat med fyra procent i landet fram till och med oktober 2023, jämfört med samma period föregående år. Det är en generell en sexprocentig ökning av inbrott i källare/vind och en marginell minskning av inbrott i villor med en procent. Situationen varierar dock markant mellan olika regioner. Till exempel har inbrott i lägenhet ökat med hela 24 procent i region Mitt, medan de har minskat med 13 procent i region Nord, se bifogad statistik.

Enligt den senaste Demoskopundersökningen från Stöldskyddsföreningen har oron för att bli drabbad av bostadsinbrott ökat med nästan 10 procent jämfört med föregående år, vilket understryker vikten av förebyggande åtgärder.

– Det är viktigt att skapa illusionen av att du fortfarande är hemma. Engagera dig med grannar som inte reser bort så de kan hjälpa till att övervaka ditt hem, ta in din post och lägga sopor i din soptunna till exempel medan du är borta, säger Lina Nilsson, rådgivningsexpert på SSF Stöldskyddsföreningen.

Att vara medveten om risken för inbrott och vidta förebyggande åtgärder kan vara avgörande för att skydda hemmet under den här perioden. SSF Stöldskyddsföreningen har listat några åtgärder som kan minska risken för inbrott inför julen:

• Installera certifierade lås på dörrar, altandörrar och fönster.

• För de utan Grannsamverkan, informera närvarande grannar om din frånvaro för ökat förebyggande samarbete.

• Städa inte för mycket! Låt det se ut som att du är hemma.

• Sätt timer på några lampor i huset som tänds när mörkret faller så inte huset står helt nedsläckt.

• Installera rörelsestyrd belysning på tomten.

• Ta med eller lås in värdesaker och id-handlingar i säkerhetsskåp – det finns inga "bra ställen" som tjuven inte hittar.

• Montera en låskåpa eller säkerhetsbrevlåda på insidan av dörren om du bor i lägenhet så att tjuven inte kan öppna dörren genom brevlådeinkastet.

Läs mer om SSF Stöldskyddsföreningens tips och Grannsamverkan.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng