2023-01-27

Ökad informationsdelning ska minska brottsligheten

Regeringen vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som innebär att myndigheter ska dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att bekämpa och förebygga brott.

Den svenska regeringen presenterar flera nyheter kopplade till brottsbekämpning. Det ska införas en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen som innebär att myndigheter ska dela information med brottsbekämpande myndigheter när det behövs för att bekämpa och förebygga brott. För att säkerställa att informationen kan utbytas effektivt ska utredningen också lämna förslag om hur informationsutbyte kan ske elektroniskt. Regeringen kommer därför besluta om tilläggsdirektiv till utredningen Förbättrade möjligheter att utbyta information med brottsbekämpande myndigheter.

Även utredningen om preventiva tvångsmedel kommer att få tilläggsdirektiv. Det innebär att utredningen ska lämna förslag på utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel för att förhindra och upptäcka brottslig verksamhet i bland annat kriminella nätverk. Det handlar om att brottsbekämpande myndigheterna ska ha möjligheter att hämta in uppgifter om meddelanden i realtid, inte bara i efterhand.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng