2023-09-28

Nytt tema och ny plats: Så blir Beredskapsdagen 2023

Under Beredskapsdagen i Umeå den 30 september samlas ett tjugotal myndigheter, organisationer och föreningar på Skeppsbron i Umeå centrum för uppvisningar och samtal kring beredskap. Årets tema är ”Öva!” där besökarna får chansen att ställa frågor till experterna på plats. 

– I Sverige är vi vana vid att det mesta fungerar, som el, vatten, transporter, butiker och betalningar. Men vid en kris behöver vi vara beredda på att allt inte kommer att räcka till alla samtidigt. Hur väl förberedd du är påverkar hur hela landet klarar en kris,  säger Magnus Hansson, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten. 

Beredskapsdagen är ett återkommande arrangemang som blivit mycket populärt bland Umeåborna. På plats finns bland annat polisen, Räddningstjänsten, frivilligorganisationer, Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun. Besökarna har möjlighet att provsitta blåljusfordon, lyssna på tal av länsråd Lars Lustig och samtala med myndigheter och organisationer om krisberedskap, totalförsvar och hur man kan öva för att klara en vecka i kris eller krig. 

– Nytt för i år är att vi flyttar ner på Skeppsbron. Det gör vi för att hålla ihop evenemanget bättre och för att förhoppningsvis, någon eller några aktörer kommer att använda sig av älven för att visa upp sin verksamhet,  säger Elin Jonsson, Projektledare Centrum, Visit Umeå.

Beredskapsdagen är en del av Beredskapsveckan som är en årlig nationell informationsinsats för att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Beredskapsveckan, som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. 

Deltagande myndigheter och organisationer under Beredskapsdagen 2023 är:
Ambulansen Umeå, Assistancekåren, Tullverket, Umeå Brandförsvar, Civilförsvarsförbundet, Europeiska CBRNE-centret, Försvarsmaktens Hundtjänstenhet, Hemvärnet, Försvarsutbildarna, Insatsingenjörerna, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Länsstyrelsen, Missing People Sweden, M-Sverige, Polisen, Polisutbildningen, Röda Korset, Sjöfartsverket, Svenska Brukshundklubben – övre Norrland, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Umeå Bilkår, Umeå Lottakår, Umeå kommun, Umeå universitet – Programmet för internationell kris och konflikthantering.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng