2024-02-18

Nytt befolkningsskyddsråd ska omhänderta civilas behov

Rådets syfte är bland annat att underlätta för samverkan och samordning genom att fånga upp behov, förankra och diskutera aktuella frågor men inte minst bidra till ett helhetsperspektiv inom området.

MSB har startat ett befolkningsskyddsråd som ska underlätta det gemensamma arbetet för att omhänderta civilbefolkningens behov. Befolkningsskydd har sin största betydelse vid höjd beredskap eller krig – inte minst för att möjliggöra för Försvarsmakten att utföra sina uppgifter.

Vi ska kunna varna, skydda och flytta människor – inom Sveriges gränser och mellan länder, skriver MSB. Men planeringen kan även användas vid fredstida kriser som exempelvis kärnteknisk olycka eller stora naturolyckor.

Deltagare i rådet har därför en nyckelroll i arbetet inom varning, fysiskt skydd, utrymning och inkvartering samt personalförsörjning från civilsamhället. Det kommer att utgöras av representanter från exempelvis civilområden, länsstyrelser, regioner, kommuner, frivilligorganisationer och trossamfund, varning och alarmering samt näringsliv.

Rådets syfte är bland annat att underlätta för samverkan och samordning genom att fånga upp behov, förankra och diskutera aktuella frågor men inte minst bidra till ett helhetsperspektiv inom området.

Vid inledningstalet på rådets första möte, betonades vikten av att agera och göra jobbet tillsammans – och att få framdrift i befolkningsskyddsfrågorna.

– Det allvarliga omvärldsläget medför många utmaningar, men det finns också ljusglimtar. Vi är tillsammans starka. Vi har en välfungerande förvaltning, informerade och engagerade medborgare som dessutom har en stark försvarsvilja. Det vi har emot oss är tiden att möta nya behov. Jag ser tre parallella sätt att jobba utifrån. Vi behöver systematiken kopplat till utredningar, propositioner och hela den processen, men vi behöver också jobba i snabbspår och investera i det som ger snabba effekter. Sist men inte minst är det viktigt med delegering så att vi frigör kraften i hela systemet, säger Per Bolinder, departementsråd på Försvarsdepartementet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng