2024-01-31

Nya överenskommelser för krisberedskap

MSB och SKR har tagit fram nya överenskommelser för kommuner och regioner för att utveckla krisberedskapen och det civila försvaret. Arbetet har gjorts tillsammans med länsstyrelserna, med stöd från andra myndigheter, och gäller 2024–2026.

De nya överenskommelserna ger kommuner och regioner ökade möjligheter att bedriva en beredskapsutveckling som bättre svarar mot det säkerhetspolitiska läget och behoven av utveckling inom framförallt det civila försvaret, menar MSB.

Det blir en överenskommelse för både krisberedskap och civilt försvar, en för kommunerna och en för regionerna.

Överenskommelserna för kommuner respektive regioner består av två delar med tillhörande ersättning:

Del 1: Kommunernas och regionernas arbete med uppgifter i 2 och 3 kap. enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH).

Del 2: Kommunernas och regionernas arbete med att stärka civilt försvar.

Ersättningen för del 2 kan användas till planering och förberedelser som syftar till målen för det civila försvaret. Det innefattar uppgifter enligt 3 kap. LEH, samt uppgifter med utgångspunkt i relevanta lagar, statliga myndigheters vägledningar och inriktningar eller motsvarande som är av betydelse för kommunens utveckling av det civila försvaret. Utöver det kan ersättningen även användas till deltagande i andra aktörers planering och aktiviteter som syftar till att stärka det civila försvaret.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng