2023-09-03

Nya åtgärder för att motverka bedrägerier

Regeringen kommer tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att identifiera, utvärdera och föreslå olika åtgärder för att motverka bedrägerier och penningtvätt och minska sårbarheter i betalningssystem.

– Regeringen lägger om politiken för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten. Att komma åt den kriminella ekonomin är helt avgörande. Nu tar justitie- och finansdepartementen ett gemensamt grepp om nödvändiga åtgärder och beslut för att öka det samlade trycket mot de kriminella, säger Gunnar Strömmer.  

– Den organiserade brottsligheten har fått fäste i Sverige och det är högsta prioritet för den här regeringen att knäcka den. En viktig del i detta är att minska de kriminellas möjligheter att begå brott och bedrägerier i det finansiella systemet. Det här initiativet går ut på att pröva olika vägar för att   täppa till de luckor som finns i gränslandet mellan rättspolitiken och de finansiella regelverken, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Arbetsgruppen ska pröva förutsättningarna för olika åtgärder som ska att göra det svårare för kriminella att använda det finansiella systemet inom tre prioriterade områden:

  1. motverka bedrägerier,
  2. ytterligare försvåra penningtvätt, terrorismfinansiering och annan ekonomisk brottslighet, och
  3. minska de risker och sårbarheter som kan finnas kopplade till hawala och andra så kallade alternativa betalsystem.

Arbetsgruppen ska rapportera sitt arbete löpande och en första avrapportering sker i december. Arbetsgruppen kommer att ledas av statssekreteraren med ansvar för finansmarknadsfrågor och bestå av representanter från Finansdepartementet och Justitiedepartementet.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng