2023-12-19

Ny webbsida om förebyggande av skolattacker

Skolattack.se samlar information och stöd från flera aktörer som på olika sätt arbetar förebyggande mot skolattacker.

Med start i veckan finns en ny webbsida som samlar information och stöd kring det förebyggande arbetet mot skolattacker. Skolattack.se vänder sig till alla skolformer, oavsett huvudman.

Skolattack.se samlar information och stöd från flera aktörer som på olika sätt arbetar förebyggande mot skolattacker. Samverkande myndigheter bakom webbsidan är Center mot våldsbejakande extremism (CVE), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Skolverket samt organisationen Sveriges Kommuner Regioner (SKR).


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng