2023-03-23

Ny rapport: Företagsledare förbiser cybersäkerhetens betydelse

Strax över hälften, 54 procent, av respondenterna ser att möjligheten att jobba från vart som helst har blivit avgörande i kampen om kompetens. Dock är det bara 39 procent som förstår det starka sambandet mellan cybersäkerhet och att attrahera kunnig personal.

Svenska företag planerar att utöka sin budget för cybersäkerhet under 2023, men företagsledare har motstridiga åsikter kring nyttan. Det visar en ny rapport från Trend Micro.

Nära två tredjedelar, 62 procent, av tillfrågade beslutsfattare på svenska företag uppger att de tänkt höja cybersäkerhetsinvesteringarna under 2023. Dock visar undersökningen att det finns potentiellt kritiska luckor i företagsledares förståelse för sambandet och korrelationen mellan cybersäkerhet och andra delar av verksamheten.

Å ena sidan, anser 57 procent av svenska företagsledare att cybersäkerhet är en nödvändig kostnad, men inte bidrar till intäkterna. Nästan lika stor andel, 51 procent, menar att dess värde är begränsat till att förebygga attacker. Nära två femtedelar, 38 procent, ser rentav cybersäkerhet som ett hinder för affären, snarare än en möjliggörare.

Å andra sidan oroar sig hela 81 procent för att brist på redovisning av cybersäkerhetsuppgifter kan komma att ha negativ påverkan på deras förmåga att vinna nya affärer. Två tredjedelar av svenska beslutsfattare medger att de får frågor om företagets säkerhetshållning i förhandlingar med leverantörer och prospekt. 70 procent säger att frågor kring denna typ av information blir allt vanligare och för 15 procent av respondenterna har bristen på redovisning av företagets säkerhetshållning redan påverkat affärer.

Denna uppenbara motsägelse i attityder blottläggs av ett annat fynd. Trots att prospekt och leverantörer tydligt prioriterar säkerheten i förhandlingar, tycker bara 48 procent av svenska beslutsfattare att det finns ett starkt eller mycket starkt samband mellan cybersäkerhet och kundförvärv eller kundnöjdhet.

Rekrytering av kompetens är ett annat område där det finns en klar diskrepans mellan beslutsfattares bild av sambandet mellan cybersäkerhet och resten av verksamheten. 

Strax över hälften, 54 procent, av respondenterna ser att möjligheten att jobba från vart som helst har blivit avgörande i kampen om kompetens. Dock är det bara 39 procent som förstår det starka sambandet mellan cybersäkerhet och att attrahera kunnig personal.

Detta trots att respondenterna inser att cybersäkerhet har påverkan på de anställdas upplevelse av sin arbetsplats:

  • 67 procent uppger att nuvarande säkerhetspolicys har påverkat distansarbetande anställdas möjlighet att utföra sitt jobb (medfört problem med nätverk och åtkomst till information, samt ofrivilligt sänkt arbetstempot)
  • 35 procent menar att nuvarande säkerhetspolicys sätter begränsningar för anställdas möjlighet att jobba från vart som helst
  • 40 procent säger att nuvarande säkerhetspolicys begränsar vilka enheter och plattformar de anställda kan välja att använda 

– Om företag ska få ut maximalt av sina säkerhetsinvesteringar, behöver företagsledarna ställa om sin syn på cybersäkerhet – och vidga sina vyer över hur det kan ha positiv inverkan på företaget. Den här undersökningen visar att det helt klart är en kritisk komponent i racet att vinna nya affärer och locka talang. I en tid då varje krona räknas är det oroande att fortfarande se en så stelbent syn på säkerhet dröja sig kvar i toppen av svenska företag, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng