2023-10-19

Ny rapport: dataintrången kostar allt mer

79 procent är i färd med att öka cyberbudgeten under 2024, vilket är 14 procentenheter fler än andelen som gav samma svar förra året.

Allt fler företag och organisationer råkar ut för dataintrång som kostar dem mångmiljonbelopp. Det visar PwC:s globala undersökning Global Digital Trust Insights, med svar från närmare 3 900 personer i ledande befattningar.

Undersökningen visar även att allt större summor läggs på cybersäkerhet, och att det ges dubbla signaler om hur AI kan påverka cybersäkerheten.

– Vi ser en ökning med 33 procent sedan förra året när det gäller företag och organisationer som råkat ut för incidenter som kostat dem minst en miljon dollar de tre senaste åren. Tittar vi på utsatta branscher så hamnar hälso- och sjukvårdsbranschen i topp på listan över kostnader. Här är genomsnittskostnaden så hög som 5,3 miljoner dollar, säger Magnus Lindkvist, som är ansvarig för cybersäkerhetsområdet på PwC Sverige.

Undersökningen visar också att det läggs allt större belopp på cybersäkerhet inom näringslivet. 79 procent är i färd med att öka cyberbudgeten under 2024, vilket är 14 procentenheter fler än andelen som gav samma svar förra året.

– Här ser vi också en tydlig effekt bland de som drabbats av kostsamma cyberincidenter, där hela 88 procent svarar att de ökar budgeten för 2024, säger Magnus Lindkvist.

När det gäller utveckling av ny teknik och AI, svarar 7 av 10 respondenter att de kommer att distribuera AI-verktyg för cyberförsvar i verksamheten, och det redan inom de närmaste 12 månaderna. Samtidigt uppger 52 procent att AI kommer att leda till katastrofala cyberattacker under det kommande året.

– Det är anmärkningsvärt att kunskaperna om AI är så låga i många organisationer. 42 procent svarar att de inte har tillräcklig förståelse för de cyberrisker som hänger samman med ny AI-teknik, och därmed kan de helt enkelt inte ta med dessa delar i riskplanerna, avslutar Magnus Lindkvist.

Fler insikter som sticker ut i undersökningen:

• Molnrelaterade hot är det som oroar mest, och som 47 procent lyfter fram. Därefter följer attacker på uppkopplade enheter (42 procent), samt hackerattacker som leder till läckor (37 procent).

• 7 av 10 bolag säger att de kommer att prioritera kompetensutveckling av medarbetare för att möta de krav som ställs på cybersäkerhet.

• Techbolag lyfts ofta fram som föregångare inom cybersäkerhetsområdet, och därför har undersökningen även tittat närmare på hur dessa bolag agerar. Här visar resultaten att bolagen sätter moln- och applikationssäkerhet främst när det gäller investeringar i cybersäkerhet framöver.Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng