2024-03-18

Ny nationell strategi ska stärka det brottsförebyggande arbetet

Regeringen har presenterat en nationell strategi med fokus på sociala brottsförebyggande åtgärder. Syftet är bland annat att förebygga att barn och unga involveras i kriminella nätverk och annan brottslighet.

– Den allvarliga våldsutvecklingen kopplad till kriminella nätverk är ett av vår tids största samhällsproblem. Hela samhället måste flytta fram positionerna rejält i det brottsförebyggande arbetet. Därför har regeringen tagit fram en särskild fördjupad strategi för just det bredare socialpreventiva arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

– För att bryta rekryteringen av barn och unga till de kriminella gängen behövs förebyggande insatser, bättre samverkan och ökad tillgänglighet. Det handlar bland annat om att ge socialtjänsten de verktyg som behövs för att skydda och stödja barn och unga. En central del i detta är arbetet med den nya socialtjänstlagen, som ska få socialtjänsten att arbeta mer förebyggande, innan behoven uppstår, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

I skrivelsen Barriärer mot brott – en socialpreventiv strategi mot kriminella nätverk och annan brottslighet, är en utgångspunkt att insatser behöver vidtas på flera nivåer – såväl breda och tidiga förebyggande insatser som riktade insatser för riskgrupper och för personer som redan begår brott. Arbete på dessa nivåer utgör tre barriärer mot brottsligheten:

• En första barriär mot brottsligheten – ett brett förebyggande arbete

• En andra barriär mot brottsligheten – en negativ utveckling måste brytas tidigt

• En tredje barriär mot brottsligheten – kriminella banor ska stoppas

Det handlar bland annat om att utveckla det brottsförebyggande arbetet i skolan, stärka föräldraansvaret och förbättra stödet till vårdnadshavare, ge socialtjänsten fler möjligheter att ge stöd och hjälp till barn och unga och att utveckla det återfallsförebyggande arbetet.

Arbetet med att ta fram strategin påbörjades under 2023. Parallellt med arbetet i Regeringskansliet har kunskap inhämtats genom verksamhetsbesök, möten samt dialoger med forskare och representanter från myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhälle.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng