2023-03-22

Ny lag om ordningsvakter nästa år

Den nya lagen och övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. Foto: Patrik Svedberg

Regeringen har överlämnat proposi­tionen En ny lag om ordnings­vakter till riksdagen. Genom förslagen i proposi­tionen anpassas regel­verket till dagens förhål­landen och ger förut­sättningar för en mer flexibel och utökad använd­ning av ordningsvakter, menar regeringen.

I propositionen tydliggörs att ordnings­vakter ska få användas för att medverka till att upprätt­hålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet. Ordnings­vakter ska även få fler befogen­heter. De ska till exempel få transportera vissa omhänder­tagna personer, kropps­visitera personer i identifierings­syfte och förstöra beslag­tagen alkohol om värdet är ringa.

– Dagens lag om ordnings­vakter kom till för över 40 år sedan och verklig­heten har förändrats väldigt mycket sedan dess. Det är därför på tiden att vi får på plats en ny lag som möter dagens behov. Det finns en stor efter­frågan om att enklare kunna använda ordnings­vakter och på fler platser, inte minst från kommuner och regioner. Det här är därför en efter­längtad reform, säger justitie­minister Gunnar Strömmer.

I proposi­tionen föreslås att en ny tillstånds­process ska införas. Processen innebär en mer behovs­inriktad prövning av använd­ningen av ordnings­vakter. Ordnings­vakter kommer att kunna användas på fler platser och inom större områden än idag. Polis­myndig­heten ges också utökade möjligheter att leda och kontrollera använd­ningen av ordnings­vakter.

Den nya lagen och övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng