2023-09-05

Ny lag ger säkrare identiteter på personer med samordningsnummer

Från 1 september ska den som behöver få ett samordningsnummer infinna sig personligen på ett servicekontor för att styrka sin identitet. Det kommer att innebära bättre kvalitet i registret över samordningsnummer. Det menar Skatteverket.

Samordningsnummer används av personer som inte ska vara folkbokförda i Sverige, men som behöver en identitetsbeteckning för att till exempel kunna ta emot lön. Den vanligaste gruppen är personer som arbetar tillfälligt i Sverige. Det kan också handla om någon som äger en bil eller en fastighet i Sverige, utan att bo här permanent.

Tidigare har den myndighet som begärt samordningsnummer ansvarat för att kontrollera identiteten på den som behöver numret. Nu ändras reglerna. Från den 1 september är det Skatteverket som ska kontrollera identiteten.

– Det ska göras vid ett personligt besök på ett servicekontor. Vid besöket ska en giltig identitetshandling visas upp, samt även dokumentation på varför samordningsnummer behövs. Nästa år räknar vi även med att ha biometrisk utrustning på plats, då blir det möjligt att maskinellt stämma av att den som besöker kontoret verkligen är identisk med personen i identitetshandlingen, berättar Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverkets folkbokföringsverksamhet.

Det finns ungefär 400 000 aktiva samordningsnummer i Sverige. Sedan 2021 har Skatteverket möjlighet att vilandeförklara samordningsnummer som är äldre än fem år. Skatteverket avser att oftare vilandeförklara samordningsnummer före femårsfristen, om de visar tecken på att missbrukas eller på att inte användas.

– Sammantaget bedömer vi att de här förändringarna kommer att försvåra för den organiserade brottligheten att använda samordningsnummer som brottsverktyg, säger Tobias Wijk. Det är något vi vet har förekommit.

Information ur folkbokföringsregistret aviseras till myndigheter, kommuner, regioner och privata aktörer. De offentliga kan se alla identitetsnivåer. Privata aktörer kan se samordningsnummer med styrkt och sannolik identitet men inte de personer där identiteten är osäker. Sammantaget innebär det att många aktörer ges möjlighet att ta del av informationen om styrkta identiteter, och att de kan agera utifrån den.

– Det är viktigt för tilliten och användningen av samordningsnummer att uppgifterna om identitetsnivå används brett i samhället av såväl privata som offentliga aktörer, säger Tobias Wijk. Det ökar tryggheten för alla.

Förändringen kan komma att innebära längre handläggningstider under en övergångsperiod.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng