2018-05-29

Nio av tio kommuner och myndigheter är inte helt förberedda för GDPR

Den 25 maj ersattes personuppgiftslagen av den EU-gemensamma dataskyddsförordningen GDPR. Foto: EU-komissionen

Trots att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trädde i kraft den 25 maj uppger nio av tio svenska kommuner och myndigheter att de inte är helt klara med sina förberedelser inför den nya lagstiftningen. Det visar en ny undersökning från molntjänstföretaget Citrix.

Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Solvera på uppdrag av Citrix i form av drygt 100 telefonintervjuer med svenska kommuner och myndigheter under maj 2018. Endast 10 procent av de tillfrågade uppgav att de är helt förberedda medan 46 procent respektive 41 procent svarar att de är väl förberedda och ganska förberedda. Fyra procent uppger att de inte är speciellt förberedda.

– Undersökningen visar tydligt att många kommuner och myndigheter fortfarande ser en utmaning med GDPR. Tekniken kan i många fall vara en möjliggörare om den används korrekt, men organisationer som inte har full kontroll bör omedelbart göra en analys och titta på exakt vilken data som de har i sina system, säger Mats Ericson, Sverigechef på Citrix.

Nästan var fjärde kommun och myndighet (23 procent) uppger även att de inte känner trygghet i att GDPR kommer att efterlevas i praktiken bland medarbetarna.

– En ofullständig regelefterlevnad av GDPR kan innebära höga avgifter. Det gäller att få med sig hela organisationen, att skapa medvetenhet och kunskap bland anställda och använda teknik som faktiskt förenklar processen att följa de nya riktlinjerna, säger Mats Ericson.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan