2024-04-14

Nationellt tillståndsregister för explosiva varor föreslås

– Utvecklingen med de senaste årens många sprängdåd behöver stoppas. Allt oftare sker dessa sprängningar på offentliga platser som en del av kriminella uppgörelser. Många gånger är det legala sprängmedel som kommit i orätta händer. Vi behöver strypa kriminellas tillgång till sprängmedel och införandet av ett nationellt tillståndsregister är ett viktigt verktyg för att uppnå detta, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

I lagrådsremissen föreslår regeringen därför bland annat ett nationellt tillståndsregister för explosiva varor, sekretess för uppgifter i registret och i ärendehanteringen för att förhindra att explosiva varor kommer till brottslig användning och för att skydda enskilda, samt sekretess hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för uppgifter som kan användas för tillverkning av explosiva varor.

Dessutom föreslås kriminalisering av försök, förberedelse och stämpling till grovt och synnerligen grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 8 juli 2024.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng