2023-12-21

Nationellt råd ska motverka att barn blir kriminella

Arbetet i det nationella samverkansrådet leds av rikspolischefen, där också myndighetscheferna för Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet samt en representant för länsstyrelserna och Sveriges kommuner och regioner ingår.

En ny samverkansstruktur kallad BOB – barn och unga i organiserad brottslighet – ska stärka arbetet mot att barn och unga hamnar i grov kriminalitet. Nyligen genomfördes det första mötet i det nationella BOB-rådet.

Samarbetet bygger på ett myndighetsgemensamt uppdrag som regeringen nyligen gav till Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna.

– Vi ser hur barn och unga utnyttjas av kriminella nätverk för att begå mycket allvarliga brott. Det är en utveckling som vi gemensamt måste stoppa. Genom BOB-rådet skapas förutsättningar för en nationellt sammanhållen struktur där myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer bidrar till arbetet, säger rikspolischef Petra Lund.

Arbetet ska drivas genom ett nationellt samverkansråd, sju regionala samverkansråd och lokala samverkansråd som utgår från Polismyndighetens närmare 100 lokalpolisområden. Det nationella och de regionala råden ska bedriva arbetet på strategisk nivå, medan arbetet i de lokala samverkansråden kommer att riktas mot enskilda barn och unga.

– Vi ser framför oss en mer konkret samverkan mellan polis, skola, socialtjänst och andra som kan påverka utvecklingen för barn och unga i riskzonen. Våra analyser visar att uppskattningsvis tusen barn och unga årligen tillkommer i miljöer i kriminella nätverks närhet, säger Petra Lundh.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng