2023-07-03

Nationella cybersäkerhetscentret vill öka samverkan med näringslivet

Myndigheterna som ingår i nationella cybersäkerhetscentret har delredovisat ett regeringsuppdrag om att stärka samverkan med näringslivet.

Uppdraget kompletterar och förtydligar tidigare uppdrag som regeringen beslutat om i december 2020. Delredovisningen beskriver hur cybersäkerhetscentret och myndigheterna planerar att genomföra regeringsuppdraget:

  • Etablera stegvis särskild samverkan med energisektorn, transportsektorn och telekomsektorn,
  • genomföra en bred satsning för att inom näringslivet öka kunskapen om NCSC:s verksamhet och roll, samt
  • i möjligaste mån samla och utföra myndigheternas informationsinsatser till näringslivet inom ramen för NCSC.

Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten (FM), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen (SÄPO) har samverkat i delredovisningen med övriga myndigheter i nationella cybersäkerhetscentret: Försvarets materielverk (FMV), Polismyndigheten (Polisen) och Post- och telestyrelsen (PTS).


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng