2023-07-10

Näringslivet: Otydligt hur företag ska bidra till totalförsvaret

En undersökning som Combitech gjort tillsammans med Demoskop, och där över 500 beslutsfattare i näringslivet tillfrågats, visar att 77 procent anser att det saknas tydlighet i hur de ska kunna bidra i uppbyggnaden av ett modernt och motståndskraftigt totalförsvar.

Undersökningen visar bland annat att endast 10 procent gjort sitt beredskapsarbete men att 70 procent vill lära sig mer.

– Varannan beslutsfattare i undersökningen anser att det är angeläget att bidra i totalförsvaret, samtidigt som 77 procent anger att det finns en otydlighet hur man ska göra det. Här finns en stor potential och vi behöver skapa förutsättningar och agera nu, speciellt när vi ser vad som händer i vår omvärld. Jag ser också att det finns utmaningar som vi behöver diskutera som exempelvis hur vi tar hänsyn till att företagen ofta verkar på en global marknad med en just in time-linje samt internationella leverantörskedjor, säger Mikael Krusenberg, divisionschef Security Solutions på Combitech.

Samtidigt anger en knapp fjärdedel att de diskuterar beredskapsfrågan i tillräckligt hög utsträckning i vardagen. De områden som flest har förmåga att hantera är pandemi och smittspridning samt informationssäkerhet och cybersäkerhet.

– Du vill kunna leverera till dina kunder även under ”störda förhållanden”. Att arbeta med kontinuitetshantering och öva förmåga att hantera påfrestningar i den egna verksamheten är ”a och o”. Det är även bra att öva tillsammans med andra. På så vis kan du säkra inkomst och samtidigt bygga motståndskraft i samhället, säger Kajsa Helmbring, sakkunnig inom civilt försvar på Combitech.


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng